Partnerstwo


 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest siedzibą Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich (od 2014 r.), Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 2010 r.). oraz Stowarzyszenia Miłośników Haftu „KANWA” (od 2002 r.).

Stowarzyszenie Historyków Sztuki skupia tych wszystkich, których – z racji wykształcenia, zamiłowania i pracy zawodowej – jednoczy troska i dbałość o sztukę, prowadzenie badań nad nią oraz ochrona i konserwacja dóbr kultury.

Stowarzyszenie Muzealników Polskich jest ogólnopolskim zrzeszeniem naukowo-zawodowym skupiającym członków grupy zawodowej jaką są polscy muzealnicy. SMP ma na celu ochronę dóbr kultury zgromadzonych w muzeach i upowszechnianie wiedzy o polskich muzeach i ich zbiorach a także reprezentowanie i wspieranie interesów środowiska muzealników w Polsce.

Stowarzyszenie Miłośników Haftu „KANWA” to ogólnopolska organizacja skupiająca twórców – amatorów. Jej celem jest propagowanie rękodzieła artystycznego (m.in. haftu krzyżykowego, richelieu, koronki szydełkowej, frywolitki, szycia patchworków). Stowarzyszenie prowadzi doradztwo i pomoc w doborze profesjonalnych materiałów i wzorów, umożliwia doskonalenie umiejętności, wymianę doświadczeń; prowadzi szeroką współpracę z innymi twórczymi klubami i kołami, organizuje prezentacje – wystawy w muzeum i innych galeriach.

--------------------------

Partnerem Centralnego Muzeum Włókiennictwa jest Uniwersytet Łódzki